Gå til innhold

Sommerkonsert 2023

Årets sommerkonsert blir litt ekstra spesiell og avholdes søndag 11. juni i Skøyen kirke. Mer informasjon kommer!

Sommerkonsert

Vi ser frem til sommerkonsert i Skøyen kirke på søndag 19. juni kl 17-18.30! Tema for årets sommerkonsert er Sommer.

Billettpriser: 150 for voksen og 50 for barn. Om dette er vanskelig så ta kontakt med oss.

Julens arrangementer 2021

I år blir det endelig mulig å avholde julearrangementer med fulle hus igjen.

Skolekoret er blitt invitert til å synge på noen førjulsarrangementer i tillegg til høydepunktet, den alltid svært så stemningsfulle julekonserten. Vi sees!

Julegrantenning – søndag 28.11. kl 16.30 ved Hovedinngangen til Frognerparken. Arrangør: Frognerparkens venner

Julekonsert – søndag 12.12. kl 18-20 i Skøyen kirke

Julemarked – lørdag 4.12. kl 12-17 i Skøyen kirke

Oppstart korøvinger høsten 2021

Velkommen til nytt korsemester!

Barna i 1.-7. trinn begynner med øvingene førstkommende mandag 23.8.2021 i allrommet på skolen. Øvingstidene blir som følger:

14:10 -14:40 – Aspirantkor (1. trinn)

14:45 – 15:30 – 2. trinn

15:30 – 16:15 – 3. trinn

16:45 – 17:45 – Hovedkor (4. og 5. trinn)

18:00 – 19:00 – Teens (6. og 7. trinn)

Vi minner om at utmeldingsskjema skal benyttes dersom barnet ditt ikke ønsker å fortsette i koret og at Spond benyttes som informasjonskanal.

Oppstart høst 2020 og covid 19

Styret er nå i gang med å forsøke å finne alternative lokaler da skolen ikke åpner for utleie før eventuelt om to uker. Vi følger retningslinjene med 20 korister per øvelse og må derfor dele opp noen av gruppene som teller mer enn dette. Det vil også si at vi nå har ett tak på 20 korister i alle grupper som nå ikke teller mer enn dette. Per dags dato er få ledige plasser fra 2-6 trinn (ingen opptak på 7. trinnstrinn vanlig). På første trinn har vi noen ledige plasser, men de fylles opp raskt. De som ikke får plass nå kan stå på venteliste.

Velkommen til nytt korsemester!

Hva forventes av koristene?

Koristene skal møte presist til korøvelser og ha med seg korpermen sin (unntak 1. trinn som ikke har perm). Foreldre må melde fra til dirigent i Spond dersom barnet er sykt eller av andre årsaker ikke har mulighet til å delta på øvelse.

Styret og dirigenten ønsker at korister i Skøyen skolekor forplikter seg til koret dersom de er medlemmer. Hvis korister melder seg på fritidsaktiviteter som kolliderer med øvingstidene i koret, ønsker vi primært at dere skal velge den ene aktiviteten fremfor den andre. Det er bedre å melde seg ut enn å gå tidlig eller komme for sent hver gang. Dette fordi denne adferden forstyrrer øvelsen for de øvrige koristene og dermed skaper utfordringer for dirigent og assistent, som strengt tatt ikke har ansvar for å sende korister videre til andre aktiviteter. Det har vært ganske mange slike tilfeller høsten 2019, og vi vil derfor følge opp foreldre til korister med slike problemstillinger i større grad enn tidligere.

 

Viktige datoer høsten 2019

1. desember kl 16: Julegrantenning i Frognerparken

15. desember: Julekonsert i skøyen kirke

Husk: Når man har meldt på sitt barn til ulike arrangement er dette bindene med mindre man blir syk

Inn og utmelding

Før høstferien stengte vi for inn og utmelding. Det vil være stengt frem til januar. Fra januar er det mulig og melde seg inn og ut av koret igjen frem til vinterferien, etter det stenger vi igjen frem til sommeren. Grunnen til dette er at det frem mot jul og sommer øves det på konserter o.l.

Det er desverre heller ikke mulig å melde seg inn i koret på 7. Trinn. Dette er grunnet korturen som arrangeres på vårparten. Den sparer koret opp til for de som har gått i koret lenge, og vi har dermed ikke mulighet til å ta inn nye.

Opptak for høstsemesteret 2019

Det er mange som ønsker å synge i koret fra første trinn og det er veldig hyggelig. For at dette skal bli en god opplevelse for alle, er det kun 30 plasser i aspirantkoret (1. trinn). Førstemann til mølla, innmelding til koret kun via innmeldingsskjema.

God sommer

Takk til all korister, musikere og flyttige foreldrehjelpere for et vellykket sommerkonsert! Korstyret ønsker alle en riktig god sommer og ønsker velkommen til nytt korsemester mandag 19. august 2019 for 2. til 7. trinn.

Det nye aspirantkoret (1. trinn) begynner med øvingene som vanlig først uka etter (mandag 26. august 2019). Innmelding til aspirantkoret er åpen nå, men Korstyret vil besvare henvendelsene etter sommerferien. Vi gjør også oppmerksom på at aspirantkoret har et øvre tak på 30 barn og det er «første mann til mølla» prinsippet som gjelder.