Gå til innhold

Innmelding

Skøyen skolekor har to perioder med inn- og utmelding i løpet av året:

  1. august – 🍂 høstferie
  2. januar – ☃️ vinterferie

Se nederst for skjema for innmelding 👇🏽.

Etter disse periodene er opptaket stengt.

Det er heller ikke mulig å melde seg ut. Hvis man slutter å møte på øvelser, må man fortsatt betale kontigent. Bakgrunnen for at medlemslistene lukkes etter disse periodene, er at koret øver til konserter mot slutten av hvert semester. Dirigent og korister trenger forutsigbarhet rundt medlemsmassen for at korøvelsene skal bli en fin opplevelse for de som deltar, og for at konsertopplevelsene skal gi mersmak.

Begrenset antall korister 1. trinn

! Det er for tiden venteliste på 1. trinn.

Basert på erfaringer og i samråd med vår dirigent, har styret besluttet at 1. trinn maksimalt skal ha 30 korister. Vi har tidligere år hatt et høyere antall og dette skapte kaotiske tilstander på øvelsene. Resultatet var da at flere korister sluttet etter kun ett semester.

Koret har ikke opptak på 7 trinn

Teenstur for 7. trinn har i alle år vært en “gulrot” for de koristene som velger lang og tro tjeneste i Skøyen skolekor. Koret gir økonomisk støtte til koristene og ledsagere i forbindelse med turen for at alle skal kunne delta. Styret ser at medlemsmassen opprettholdes i stadig større grad på høyere trinn enn tidligere. Dette er gledelig, men for å kunne opprettholde korets økonomiske støtte til turen, har styret derfor valgt å stenge opptaket på 7. trinn. Det betyr at korister må være medlemmer på våren i 6. trinn for å kunne synge i koret også på 7. trinn.

NB! Prøvekandidater må også meldes inn via dette skjemaet. Dersom barnet ikke ønsker å fortsette i koret etter prøven, meldes det ut igjen og ingen kontingent betales.

%d bloggere liker dette: