Gå til innhold

Om Skøyen skolekor

Skøyen skolekor er koret for Skøyen skole i Oslo. Koret ble etablert vinteren 2004, og er et av landets største barnekor med godt over 100 medlemmer fordelt på 7 trinn.

”Lonesome traveller” og ”Ingerid Sletten” – Skøyen skolekor synger alt fra tradisjonelle norske sanger til moderne populærmusikk.

Koret dirigeres av Marianne Pentha, kjent fra flere TV-opptredener som solist og sammen med band.

Koret holder 2 egne konserter hvert år, men deltar også på flere andre arrangementer. Videre arrangerer styret korhelger, seminarer, korovernatting samt en populær tur for teens-koristene før sommerferien i 7. klasse.

Koret har øvelser hver mandag, i Allrommet på Skøyen skole. Se øvingstider.

Organisasjon
Skøyen skolekor drives som uavhengig aktivitet og inngår ikke i AKS- eller skoletilbudet. Øvinger arrangeres imidlertid i samarbeid med skolen og AKS. Korstyret består av frivillig engasjerte foreldre som har ansvaret for driften. Styrets sammensetning og arbeid vedtas på årsmøtet som avholdes én gang i året. Koret finansierer seg gjennom medlemskontingenter og offentlige tilskuddsmidler. Skøyen skolekor er et registrert foretak i Brønnøysundregistrene.

Vedtekter
Vedtektene for Skøyen skolekor er felles for alle 4 korene og kan lastes ned her.

Inn- og utmeldinger
Barn må meldes inn i koret for å kunne delta på øvinger. Innmelding er åpen fra semesterstart frem til hhv. høst- eller vinterferien. Korgruppene er begrenset i antall, men det opprettes ventelister når en gruppe er fulltallig. For at vi skal få registrert barn som meldes inn eller ut av koret,  skjemaene for inn- og utmelding benyttes (se toppmenyen). Inn- og utmelding som sendes på e-post eller andre kontaktpunkter blir dessverre ikke registrert.

Henting av barna etter øvelse
Vi ber om at de foreldre/foresatte som skal hente barna sine venter til øvingen for sitt barn er over. Da blir ikke øvingen forstyrret for hele trinnet.

Noteperm
Fra 2. trinn og oppover vil barna få utdelt noteperm. Underveis i semesteret får de noteark av dirigenten som skal settes inn i permen. Det er fint om barna får hjelp til å huske å ta permen med på øvelse hver mandag. Mange har permen liggende i hyllene sine mellom hver øvelse.

Uniformer
Standarduniformen til koret på konserter eller andre opptredener, er hvit overdel/skjorte og sort skjørt/bukse dersom ikke annen beskjed er gitt.

Spond
Vi i koret benytter oss av plattformen spond for å kommunisere, melde på og av arrangementer og til avstemninger. På spond er det også lett å ta kontakt med oss og dirigent Marianne direkte. Det er en forutsetning at foresatte lager seg en spondprofil og at dere setter dere litt inn i sponds funksjoner. Vi anbefaler at dere laster ned appen. Her kan dere lese litt om spond og funksjonene og man kan chatte med spond direkte hvis det er funksjoner man er usikker på. Når dere melder barna deres inn i koret vil dere få en invitasjon til korets gruppe på spond på mail. Dere kan da velge å laste ned appen eller bruke Spond via nettside. I spond deler vi korets medlemmer inn i undergrupper, både pr trinn og korgruppe. På den måten kan man kommunisere med enten hele koret, kun en annen eller et utvalg.

%d bloggere liker dette: