Gå til innhold

Inn- og utmeldinger må skje via skjema

Det er viktig at alle som skal melde barn inn eller ut av koret bruker skjemaene for inn- og utmelding. Slik kan vi sikre at vi får inn fullstendig informasjon om barnet som skal begynne eller slutte i koret, og vi unngår at det oppstår unødige feil.

Det er spesielt viktig for de som skal melde barna sine UT av koret.

Innmeldingsskjema

Utmeldingsskjema

Øvelser AVLYST mandag 11. september

Alle korøvelsene førstkommende mandag 11. september, er AVLYST grunnet gjennomføringen av valg ved skolen.

Neste øvelse for samtlige kor er mandag 18. september.

GODT VALG!

Øvingstider høsten 2017

Velkommen til et nytt korår. Første øving er mandag 21. august for koristene fra 2. – 7. trinn. Aspirantkoret/1. trinn starter 28. august. Øvingene foregår i Allrommet.

Øvingstidene for høsten 2017 blir som følger:

Aspirantene (1. trinn) kl. 14.10-14.50
Junior (2. trinn) kl. 14.55-15.40
Junior (3. trinn) kl. 15.45-16.30
Hovedkor (4. + 5. trinn) kl. 16:45-17:45
Teens (6. + 7. trinn) kl. 18.00-19.00

NB! Vi ber om at de som skal hente barna venter til øvelsen er ferdig for å unngå å forstyrre hele gruppen som øver.

FORELDREKORET
Første øvelse er mandag 21. august kl. 19.00-20.00

VELKOMMEN til gamle og nye korister!

Program for Skolekoret 17. mai

Koret skal – tradisjonen tro – delta på to arrangementer på 17. mai.
Det blir flaggheising på Skøyen skole kl 08:00, med oppmøte kl 07:45.
Det blir ord for dagen ved rektor, tale av representanter fra elevrådet og musikk fra Peik samt sang ved skolekoret. Nytt av årets blir foreldrekorets debut sammen med lærerkoret.
Under programmet for 17. mai-feiringen på Skøyen skole senere på dagen skal koret synge etter barnetoget kl 15:30.
Antrekk for dagen: 17. mai-klær!

Øving for foreldrekoret

Foreldrekoret har øvelser hver mandag fra kl. 19-21 i mai og fram til sommerkonserten 18. juni, foruten 2. pinsedag den 5. juni.

Vel møtt til øving.

Foreldrekor – innmelding

Nå kan du melde deg inn i Foreldrekoret – et lavterskeltilbud for sangglade foreldre til barn på Skøyen skole.

INNMELDING

Kommende aktiviteter for Skøyen skolekor

Nå er planene lagt for aktivitetene for skolekoret resten av skoleåret. Merk deg datoene nedenfor, slik at du får med deg alt det spennende vi har på plakaten. Følg med på mail for mer detaljert informasjon om de enkelte aktivitetene.

05. mai kl 13.00*- Markering av Frigjøringsdagen – Vestre Gravlund
Hovedkor og Teens.

17. mai kl 08.00 – Sang ved flaggheising – Skøyen skole
Hele koret. Oppmøte kl 07.45.

17. mai – arrangement på Skøyen skole
Hele koret synger i forbindelse med det lokale barnetoget

18. juni kl 18.00 – Sommerkonsert – Marienlyst skole
Hele koret.

*med forbehold om tidspunktet